Operatory oraz Branches

Operatory relacyjne dokonują porównania między dwiema wartościami i w wyniku porównania zwracają wartość logiczną (prawda lub fałsz).

Operatory relacyjne są następujące:

Operatorzy relacyjnie w Blueprints:

„Branch” to rodzaj akcji, która pozwala kontrolować przebieg wykonywania schematu w oparciu o wartość logiczną, która jest otrzymywana jako dane wejściowe w parametrze „Warunek”.  Poniższy przykład pokazuje użycie operatora relacyjnego i „Branch. Na koniec gry porównamy wynik aktualnego gracza (zmienna Score) z najwyższym wynikiem w grze ( zmienna High Score ). Jeśli wynik gracza jest wyższy, wartość zmiennej „Score” zostanie zapisana w zmiennej „High Score”.

“Branch” ma jako wyjście dwie linie wykonania. Jeśli warunek jest prawdziwy, zostanie wykonany górny wiersz, jeśli warunek jest fałszywy, zostanie wykonany wiersz dolny. „Gałąź” może otrzymać wartość zmiennej boolowskiej w parametrze „Warunek”. Poniższy przykład sprawdza zmienną boolowską „Has Key”, jeśli prawda, zostanie zapisany komunikat „Drzwi otwierają się …”, jeśli fałsz zostanie wyświetlony komunikat „Potrzebujesz klucza …”.


Źródło:https://romeroblueprints.blogspot.com/2014/05/relational-operators-and-branchs.html