Player State

Klasa Player State służy do śledzenia informacji o określonym graczu, które muszą być udostępnione innym klientom w grze wieloosobowej.


Player Controller istnieje tylko na klientach, podczas gdy stan Player State jest replikowany do wszystkich klientów z serwera.


Aby użyć nowego Blueprints opartego na klasie stanu gracza, należy ustawić go w parametrze klasy stanu gracza w trybie gry.