PlayerCharacter: Dostosowanie Blueprint

W tym artykule dokonamy niezbędnych zmian w Blueprint BP_PlayerCharacter, aby zaimplementować zmianę pocisku przez gracza.

Najpierw dodajmy mapowanie wejścia dla gracza, aby zmienić pocisk za pomocą klawisza Tab .

W Edytorze poziomów przejdź do menu Edycja-> Ustawienia projektu. Kliknij symbol + obok pozycji akcji , wpisz nazwę “Change Projectile dla nowego mapowania akcji i wybierz klawisz Tab :

Otwórz Blueprint BP_PlayerCharacter i  na wykresie zdarzeń dodaj zdarzenie InputAction Change Projectile i funkcję Change Projectile, którą stworzyliśmy w C++.

W zakładce My Blueprint kliknij ikonę oka i zaznacz opcję Show Inherited Variables , aby wyświetlić zmienne, które zdefiniowaliśmy w klasie C++. Zmienne znajdują się w kategorii Pocisk.

Wybierz Array ProjectileClasses. Na karcie Details dodaj 3 elementy do tablicy i wybierz klasy Blueprint BP_PlayerProjectile1BP_PlayerProjectile2 i BP_PlayerProjectile3. Każda z nich przedstawia rodzaj pocisku.

Na wykresie zdarzeń, w zdarzeniu InputAction Fire, poszukaj węzła SpawnActor . Kliknij i przeciągnij zmienną CurrentProjectileClass z Myblueprint i upuść ją na parametr Class SpawnActor.

Kiedy gracz strzela SpawnActor tworzy instancję klasy, która jest przechowywana w zmiennej CurrentProjectileClass.


Źródło:https://romeroblueprints.blogspot.com/2021/04/playercharacter-blueprint-adjustments.html