PlayerProjectile: Tworzenie Child

Zamierzamy stworzyć jeszcze dwa rodzaje projectiles, z których będzie mógł korzystać gracz. Zostaną również zaimplementowane jako child Blueprints klasy PlayerProjectile C++.

Wykonamy kopię Blueprint pierwszego typu pocisku, aby skorzystać z wykonanej w nim konfiguracji.

Content Browser, przejdź do FirstPersonBP / Blueprints folderu i kliknij prawym przyciskiem myszy na Blueprint BP_PlayerProjectile1. Wybierz opcję Duplicate i wpisz nazwę BP_PlayerProjectile2 dla nowego Blueprints.

Kliknij component StaticMesh na karcie Components. Właściwości StaticMesh zostaną wyświetlone na karcie Details. Zmieńmy kształt pocisku. Wybierz Shape_Pipe dla Static Mesh i M_Metal_Copper dla Material. W Rotation umieść 90,0 w Z i zmień scale na 0,5 w X, Y i Z.

Kliknij komponent Projectile movement na karcie Components. Na karcie Details zmień wartości Initial Speed i Max Speed na 6000. To podwoi prędkość tego pocisku.

To jedyne zmiany w BP_PlayerProjectile2, zapisz Blueprint.

Zrób kolejną kopię BP_PlayerProjectile1 używając opcji Duplicate i wpisz nazwę BP_PlayerProjectile3 dla nowego Blueprint. Ten pocisk będzie symulował granat. Będzie miał większą wagę, więc gracz będzie musiał strzelać w górę, a wybuchnie, gdy się z czymś zderzy. We właściwościach StaticMesh zmień Material na M_Tech_Hex_Tile_Pulse i zachowaj tę samą statyczną siatkę i skalę jak w BP_PlayerProjectile1.

We właściwości Initial Speed zmień Projectile Gravity Scale na 3.0 .

Na Event Graph Blueprint zmodyfikuj Event Hit, aby uzyskać działania pokazane na poniższym screenie. W akcji SpawnActor wybierz opcję Blueprint Effect Explosion w parametrze Class. Kliknij prawym przyciskiem myszy parametr Spawn Transform i wybierz opcję Podziel sworzeń konstrukcji. Zmień skalę transformacji pojawiania się na 5,0 na X, Y i Z.

Skompiluj i zapisz Blueprint. Zakończyliśmy wdrażanie PlayerProjectile. W następnym artykule zaczniemy implementować PlayerCharacter, który będzie używał PlayerProjectile.


Źródło:https://romeroblueprints.blogspot.com/2021/03/playerprojectile-creating-more-child.html