Poziomy 2D oraz Tile Maps

Mapy kafelków służą do tworzenia poziomów 2D na podstawie zestawów kafelków. W tym artykule użyjemy Unreal Editor w wersji 4.8, aby stworzyć poziom w oparciu o kafelki z poniższego obrazka, który został stworzony przez Silveira Neto 

Zaimportuj powyższy obrazek i zmień nazwę tekstury na „Tiles”. Kliknij teksturę prawym przyciskiem myszy i wybierz „ Sprite Actions -> Zastosuj ustawienia tekstury Paper2D ”. Następnie wybierz „ Create Tile Set”

Kliknij dwukrotnie „Zestaw kafelków”, aby otworzyć edytor zestawów kafelków:

W tym edytorze możesz zmienić rozmiar „Kafli”, domyślny rozmiar to 32×32. Możliwe jest również ustawienie płytek, które mają kolizję. Po prostu wybierz kafelek i kliknij przycisk „Dodaj pole” znajdujący się w górnej części edytora.

Po zdefiniowaniu płytek, które mają kolizję, zapisz i zamknij edytor zestawów płytek.

Kliknij prawym przyciskiem myszy „Tile Set Actions” i wybierz „Create Tile Map”:

Kliknij dwukrotnie „Mapa kafelkowa”, aby otworzyć edytor mapy kafelkowej:

Zanim zaczniemy edytować poziom, dokonamy pewnych korekt. Po prawej stronie edytora, w kategorii „Ustawienia”, wpisz 20 w „Szerokość mapy” i 15 w „Wysokość mapy”. Ponieważ rozmiar każdego kafelka wynosi 32×32, rozmiar mapy kafli będzie wynosił 640×480 pikseli.

Dodamy warstwy do tej mapy kafelkowej. Pozwala to na nałożenie płytek. Nasz przykład będzie miał trzy warstwy:

Poniższy obrazek przedstawia sposób wykorzystania warstw. Po lewej stronie zastosowano tylko warstwę 1, pośrodku płytki w warstwie 1 i 2, po prawej zastosowano trzy warstwy.

Aby edytować poziom, po prostu wybierz kafelek po lewej stronie, a następnie kliknij żądane miejsce na mapie kafelków. Edytor udostępnia kilka opcji:

Za pomocą przycisków powyżej możesz odwrócić i obrócić kafelek , usunąć kafelek lub wypełnić obszar wybranym kafelkiem .

Możesz wybrać wiele kafelków , po prostu klikając lewym przyciskiem myszy i przeciągając. Żółty prostokąt przedstawia dokonywany wybór:

Mój poziom 2D wyglądał tak:

Po zakończeniu edycji mapy kafelkowej zapisz i zamknij edytor mapy kafelkowej.

Przeciągnij mapę kafelków i zwolnij w dowolnym miejscu w rzutni edytora. Edytor automatycznie tworzy  „PaperTileMapActor”:


Źródło:https://romeroblueprints.blogspot.com/2015/07/2d-levels-with-tile-maps.html