Prosta Gra w Blueprints

W nadchodzących artykułach opracujemy małą grę, aby przećwiczyć niektóre koncepcje schematów.

Ta gra zostanie utworzona przy użyciu szablonu „TP_ThirdPersonBP” edytora Unreal Engine 4.

W grze obowiązują następujące zasady:

 • Gracz musi zebrać małe statuetki, które pojawiają się w scenariuszu, zanim skończy się czas.
 • Początkowy czas to 30 sekund.
 • Gra kończy się, gdy czas jest równy zero.
 • Gra rozpoczyna się na poziomie 1, a maksymalny to 5.
 • W scenariuszu są 3 posągi, które okresowo zmieniają pozycję.
 • Czas w sekundach potrzebny do zmiany pozycji posągu jest wynikiem wyrażenia „6 – Poziom”.
 • Kiedy gracz zdobędzie statuetkę, pojawia się ona ponownie w innej losowej pozycji.
 • Wynik zebranego posągu określa się wyrażeniem „10 X poziom”.
 • Co 5 zebranych statuetek gracz podnosi poziom i otrzymuje 15 sekund czasu.
 • Na ekranie zostaną narysowane wartości czasu, wyniku i poziomu. 

Główne Blueprints używane w grze to:

 • GameHUD : Ten BP kontroluje zmienne gry, takie jak czas , wynik i poziom . Jest również odpowiedzialny za rysowanie tych informacji na ekranie.
 • Statua : Schemat posągu sprawdza kolizję z graczem i ma logikę, aby okresowo zmieniać jej pozycję.
 • MyCharacter : Ten BP reprezentuje gracza i jest częścią szablonu „TP_ThirdPersonBP”. Ten schemat nie został zmodyfikowany w tej grze. 
 • MyGame : Ten BP jest częścią szablonu „TP_ThirdPersonBP” . Jedyną zmianą będzie wybór schematu „GameHUD” jako interfejsu gry.

Przygotowanie tych modułów omówimy w następnych artykułach.


Źródło:https://romeroblueprints.blogspot.com/2014/05/a-very-simple-game-in-blueprints.html