Przegląd projektu C++ w Visual Studio

Po utworzeniu projektu C ++ w Unreal Engine, nasze IDE otworzy się automatycznie. Visual Studio wykorzystuje koncepcje Solutions (rozwiązań) i Projects (projektów). Powiązane projekty są przechowywane w tym środowisku.

Unreal Engine utworzył plik o nazwie TutoProject.sln. To rozwiązanie zawiera dwa projekty, jeden o nazwie UE4, który zawiera pliki Unreal Engine, a drugi o nazwie TutoProject, który zawiera pliki naszej gry z naszego projektu.

Poniższy obraz przedstawia okno Eksploratora rozwiązań programu Visual Studio. Jest domyślnie otwarty, ale jeśli nie jest widoczny, możesz go otworzyć w menu View -> Solution Explorer.

Wskazówka dla tych, którzy zaczynają programować w C ++ na silniku Unreal Engine: na początku nie martwcie się o zrozumienie znaczenia wszystkich istniejących plików w projekcie. Skoncentruj się na plikach, które możesz edytować i lokalizacji w której zostaną umieszczone utworzone pliki.

Klasy C ++ projektu, który stworzyliśmy, można zobaczyć na powyższym obrazku, w ścieżce Games/TutoProject/Source /TutoProject. Klasa C ++ jest reprezentowana przez dwa typy plików. Jeden z typów plików ma rozszerzenie .h i jest znany jako Header (nagłówek). Ten plik zawiera definicję klasy C++. Drugi typ pliku ma rozszerzenie .cpp i zawiera implementację funkcji klasy C++.

Na powyższym obrazku widzimy, że w naszym projekcie są trzy klasy C++.

TutoProject: Ta klasa jest używana przez Unreal Engine, nie będziesz jej modyfikować.
TutoProjectCharacter: Ta klasa reprezentuje gracza.
TutoProjectGameMode: W tej klasie zaimplementujemy zasady gry

Zmiany wprowadzone w klasach C ++ muszą zostać skompilowane, aby można je było zastosować w grze. Kompilacja to proces konwersji kodu tekstowego C ++ na program.

Aby skompilować projekt w programie Visual Studio, kliknij prawym przyciskiem myszy plik projektu TutoProject i wybierz opcję Build. Możesz także skompilować z edytora Unreal Engine, klikając przycisk Compile.


Źródło:https://romeroblueprints.blogspot.com/2020/07/viewing-c-project-in-visual-studio.html