Przegląd Zdarzeń w Blueprints

Zdarzenia to sposób komunikacji między silnikiem Unreal Engine a aktorami, czyli obiektami, które można dodać do poziomu. Skrypty, które stworzyliśmy w Blueprints, to akcje, które są wykonywane w odpowiedzi na zdarzenia generowane podczas gry.

Aby zobaczyć dostępne wydarzenia, kliknij prawym przyciskiem myszy „EventGraph” i rozwiń kategorię „Dodaj wydarzenie”. W tej kategorii znajdują się podkategorie, które grupują inne powiązane wydarzenia, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu:

Poniżej znajduje się krótki opis głównych wydarzeń:

 • Zdarzenia “Collision”: są uruchamiane, gdy dwóch aktorów zderza się lub nakładają na siebie. 
 • Damage: Informują o obrażeniach odniesionych przez aktora.
 • Zdarzenia Mouse Input : są wywoływane przez kliknięcie i zwolnienie przycisku myszy lub gdy kursor myszy znajduje się nad aktorem.
 • Zdarzenia Touch Input: są wyzwalane przez ekrany dotykowe.
 • Zdarzenia niestandardowe: są to nowe wydarzenia, które możemy tworzyć w planach.
 • Event Begin Play: Uruchamia się, gdy gra zaczyna się dla Aktora.
 • Event Destroyed: Uruchamia się, gdy Aktor ma zostać usunięty z gry.
 • Event Tick: Nazywa się każdą klatką w grze. Na przykład, jeśli gra działa z prędkością 60 klatek na sekundę, to zdarzenie zostanie wywołane 60 razy na sekundę.

W kategorii „Input” jest więcej wydarzeń.

 • Zdarzenia Action : akcje są przypisane do klawiszy lub przycisków. Zdarzenie jest wyzwalane po naciśnięciu tych klawiszy lub kombinacji przycisków.
 • Zdarzenia Axis: Osie są również przypisane do klawiszy lub przycisków i umożliwiają odczyt wartości pośrednich. Przydatne jest mapowanie drążków analogowych.
 • Gamepad Events : są uruchamiane przez gamepady graczy.
 • Key Events: istnieją zdarzenia dla wszystkich klawiszy na klawiaturze.
 • Mouse Events: ta kategoria zawiera kilka innych zdarzeń związanych z myszą.

Możesz dodać wiele różnych wydarzeń w „EventGraph”, ale każde zdarzenie można dodać tylko raz w „EventGraph”.

Poniższy obraz przedstawia kilka przykładów zdarzeń, które zostały dodane do „EventGraph”, ale bez powiązanej z nimi akcji.


Źródło:https://romeroblueprints.blogspot.com/2014/04/events-overview-in-blueprints.html