Kompendium: Random Integer in Range

Random Integer in Range

Funkcja, która zwraca losowy Integer z zasięgu określonych wartości.

Punkty Wejścia:

  • Min: Najmniejsza wartość, która może zostać wygenerowana
  • Max: Największa wartość, która może zostać wygenerowana

Punkty Wyjścia:

  • Return Value: Losowa wartość zmiennej w Min i Max

Przykładowe użycie:

To zwyczajne wydarzenie “Random Bonus” tworzy losowy typ bonusu, który bazuje na wyniku funkcji “Random Integer in Range”

bpc_randomint1

Natomiast to przykładowe wydarzenie poniżej symuluje atak oparty na prostym i opierającym się na systemie RPG przy dwóch sześciostronnych kościach. Jeśli suma dwóch kości jest równa 12, to gracz dostaje critical hit. Miej na uwadze, że za każdym razem gdy losowa funkcja jest dostępna, to generuje ona nową, losową wartość.

bpc_randomint

Źródło:http://romeroblueprints.blogspot.com/2016/03/bp-compendium-random-integer-in-range.html