Random Numbers

Istnieją funkcje liczb losowych, które zwracają losową wartość. Parę najważniejszych z nich poniżej:

  • Random Integer: zwraca liczbę całkowitą z przedziału od „0” do „Max – 1”.
  • Random Integer in Range: Zwraca liczbę całkowitą z przedziału od „Min” do „Max”.
  • Random Float: Zwraca wartość zmiennoprzecinkową z przedziału od „0” do „1”.
  • Random Float in Range: Zwraca wartość zmiennoprzecinkową między „Min” i „Max”.