Kompendium: Relational and Logical Operators

Pokrewne operacje wykonują porównania pomiędzy dwoma wartościami i zwracają zmienną Boolean (true lub false) jako rezultat porównania. Relacje pomiędzy operatorami możemy dostrzec na zdjęciu poniżej:

07a_bpc2_operators

Przykład poniżej pokazuje użycie relacji operator i “Branch“. Na końcu gry zostanie porównany bieżący wynik gracza z wartością najlepszego wyniku (czyli zmiennej High Score). Jeśli wynik gracza jest lepszy, to wartość zmiennej zostanie przechowana w zmiennej “High Score

07b_bpc2_operators

Operatorzy logiczni wykonują operacje pomiędzy wartością zmiennej Boolean i zwracają jej wartość (true lub false) jako wynik operacji. Głównymi logicznymi operatorami są:

07c_bpc2_operators

Operatorzy logiczni OR zwracają wartość “true” jeśli jakaś wartość punktu wejścia jest prawdziwa. Operator AND zwraca wartość “true” jeśli każda wartość punktu wejścia jest prawdziwa. W przypadku operatora NOT zwracana jest tylko jedna wartość punktu wejścia i rezultatem jest odwrócona wartość zmiennej Boolean.

Następujący przykład symuluje prostą decyzje przeciwnika w grze. Jeśli przeciwnik ma mało amunicji (LowAmmunition zmienna) a gracz jest blisko (zmienna PlayerIsNear), to wróg decyduje się na ucieczkę.

07d_bpc2_operators1

Źródło:http://romeroblueprints.blogspot.com/2016/05/bp-compendium-2-relational-and-logical.html