Retriggerable Delay

Funkcja Retriggerable Delay wykonuje czynności związane z pinem Completed tylko po upływie czasu określonego w parametrze Duration.


Różnica między funkcjami Retriggerable Delay i Delay polega na tym, że wartość odliczania parametru Duration zostanie zresetowana, jeśli funkcja Retriggerable Delay zostanie ponownie wywołana.