Kompendium: Select

Select

Akcja “Select” zwraca wartość związaną z opcjami, które odpowiadają indeksowi jako punkt wejścia. Moduł “Select” jest ogólny i może współpracować z różnymi typami zmiennych dla indeksu jak i opcji zmiennych. By zmienić typ opcji oraz indeksu, klikamy prawym przyciskiem na parametr i wybieramy opcję “Change Pin Type“. Gdy chcemy dodać więcej opcji, klikamy prawym przyciskiem na wejście i wybieramy opcję “Add Option Pin“.

17a_bpc3_select

Punkty wejścia:

  • Option 0, 1…: Wartości mogą zostać zwrócone przez Select. Opcje te mogą być różnego rodzaju.
  • Index: Wartość, która określi opcje do zwrotu, “Index” może być typem zmiennej Boolean, Byte, Integer czy Enum.

Punkt wyjścia:

  • Return Value: Opcja może zostać wskazana przez “Index”

Przykładowe użycie:

W zdarzeniu “Respawn”, “Select” jest użyty do uzyskania lokacji respawnu punktu opierającego się na wartości zmiennej integer o nazwie “Spawn Point Index“.

17b_bpc3_select

W następnym przykładzie “Index” jest typem ENUM o nazwie “Difficult”, który posiada wartości o nazwach “Easy”, “Normal”, “Hard”. Typ opcji “Integer” przedstawia liczbę przeciwników zgodną z poziomem trudności.

17c_bpc3_select1


Źródło:http://romeroblueprints.blogspot.com/2017/05/bp-compendium-3-select.html