Kompendium: Sequence

Sequence

Sekwencja może zostać użyta do pomocy przy organizacji akcji Blueprintów. Gdy zostanie załączona, to wykonuje wszystkie akcje połączone do punktów wyjścia w określonej przez nas kolejności od pinu 0.

Przykładowe użycie:

Akcja “Sequence” jest bardzo prosta w użyciu, jednakże w połączeniu z innym akcjami udostępnia nam szeroki wachlarz możliwości. Przykład poniżej pokazuje, jak stworzyć broń, która strzela przy przytrzymaniu lewego przycisku myszki i przestaje gdy przycisk zostanie puszczony.

01_bpc3_sequence

Sekwencja jest użyta jako spójnik akcji “Gate“. Gdy lewy przycisk myszy jest przytrzymany to pin 0 naszej sekwencji jest użyty do otwarcia bramy i pozwala na akcje pinu “Exit”, gdy pin “Enter” zostanie przywołany. Gdy brama jest otwarta, to pin 1 sekwencji kontynuuje jej wykonywanie przez pin “Enter” bramy.

Akcja “Spawn Actor Bullet” tworzy pocisk na naszym poziomie opierając się na Blueprincie o nazwie “Bullet”. Po tym nasza akcja “Delay” czeka pół sekundy, by znowu wejść do pinu “Enter” naszej bramy i powtórzyć stworzenie pocisku.

Ten cykl może zostać naruszony tylko, jeśli lewy przycisk zostanie puszczony i spowoduje zamknięciu pinu “Close” naszej bramy, która została przywołana jednocześnie uniemożliwiając akcję pinu “Exit” przed ich wykonaniem.


Źródło:http://romeroblueprints.blogspot.com/2017/01/bp-compendium-3-sequence.html