Kompendium: Set Input Mode Game and UI

Set Input Mode Game and UI

Określa tryb punktów wejścia w interfejsie gracza (UI), posiada priorytet utrzymujący zdarzenia punktów wejścia użytkownika. Jeśli UI nie wie jak utrzymać szczególne wydarzenia, to jest przekazywany bezpośrednio do kontrolera gracza.

Punkty wejścia:

  • Target: Odniesienie do PlayerController
  • In Widget to Focus: Odniesienie do UMG Widget
  • In Mouse Lock Mode: Wskazuje jak mysz zostanie obsłużona
  • Hide Cursor During Capture: Wskazuje gdy kursor myszy powinien zostać ukryty

Przykładowe użycie:

W grze “First Person”, gdzie mysz jest użyta do modyfikacji pola widzenia gracza istnieje Blueprint, który posiada interakcje z graczem. Gdy gracz przystąpi do niego, to zostanie wyświetlony panel z opcjami dla gracza z włączonym kursorem. Owa funkcja wzmaga użycie myszy do kontrolowania kursora, tak by mógł on nawiązywać interakcję z panelem nie zmieniając przy tym jego pola widzenia. By wyjść z tego panelu, po prostu odejdź od miejsca interakcji Blueprint klawiszami ruchu WASD.

14a_bpc3_inputgameui

Zmienna “Panel Options” reprezentuje UMG Widget, który zostały stworzony w oparciu o zdarzenie “Begin Play”. Gdy gracz do niego przystąpi to “Panel Options” zostanie wyświetlony na ekranie przez funkcję “Add to Viewport“.

Zdarzenie poniżej przedstawia niezbędne akcje do zwrócenia normalnych punktów wejścia trybu gry i ukrycia panelu gdy gracz odejdzie od danego Blueprinta.

14b_bpc3_inputgameui

Źródło:http://romeroblueprints.blogspot.com/2017/04/bp-compendium-3-set-input-mode-game-and.html