Kompendium: Set Material

Set Material

Zmienia materiał używany przez komponent.

Punkty wejścia:

  • Element Index: Ten indeks wskazuje, który materiał zostanie zmodyfikowany w komponencie
  • Material: Odniesienie do nowego materiału, który zostanie użyty

Przykładowe użycie:

Blueprint zawiera “Static Mesh” o nazwie “Power Sphere”. Kiedy aktor przystąpi do danego Blueprintu, materiał “Power Sphere” zostanie zmodyfikowany ze wskazaniem na to, że jest on aktywny. Gdy aktor odejdzie, to materiał zostanie zmodyfikowany, a jego początkowa wartość wskazująca zostanie zdezaktywowana.

13a_bpc3_setmaterial

Komponent może posiadać kilka materiałów powiązanych z nim. W tym przypadku musimy poinformować parametr “Element Index”, który materiał ma zostać zmodyfikowany. Ilustracja poniżej przedstawia użyty “Skeletal Mesh” w szablonie Unreal Engine. Materiał z indeksem równym 0 jest użyty jako ciało charakteru. Materiał o indeksie 1 posiada logo Unreal, które zostało zmodyfikowane złotym materiałem by zilustrować pozycję gdzie to nastąpiło.

13b_bpc3_setmaterial

Źródło:http://romeroblueprints.blogspot.com/2017/03/bp-compendium-3-set-material.html