Kompendium: Set Timer by Event

Set Timer by Event

Regulator czasowy jest zaprogramowany tak, by wykonywać nadane wydarzenie po wykonaniu w określonym czasie.

Punkty wejścia:

  • Event: Odniesienie do wydarzenia
  • Time: Czas w sekundach
  • Looping: Wskazuje, czy regulator czasowy zawsze musi powtarzać funkcjonalność, czy jest to tylko jedno powtórzenie

Punkty wyjścia:

  • Return Value: Odniesienie do regulatora czasu znane jako “Timer Handle”, które może być przechowywane w zmiennej typu “Timer Handle”, tak więc może to być obsługiwane później.

Przykładowe użycie:

Kiedy przyciśniemy przycisk E, nasz regulator czasowy zostanie aktywowany, by uruchomić przykładowe wydarzenie o nazwie “DetonateBomb” po 60 sekundach.

bpc_timerevent1

Kolejny regulator czasowy jest zaprogramowany by wzywać co 5 sekund wydarzenie, które tworzy wrogi statek.

bpc_timerevent


Źródło:http://romeroblueprints.blogspot.com/2016/03/bp-compendium-set-timer-by-event.html