Kompendium: Set view target with blend

Set view target with blend

Jest to właściwość zawarta w klasie PlayerController, która jest bardzo użyteczna, by zmieniać widok gry pomiędzy innymi kamerami.

Punkty wejścia:

  • Target: Odniesienie do Player Controller
  • New View Target: Aktor jest ustalony jako widok celu, najczęściej jako kamera.
  • Blend Time: Czas potrzebny do skompletowania łączenia
  • Blend Func: Typ funkcji łączenia

Przykładowe użycie:

Wydarzenie poniżej należy do poziomu Blueprint i jest wywoływane gdy gracz wejdzie do pokoju. W tym wydarzeniu funkcja “Set View Target with Blend” jest użyta by zmienić widok gry na kamerę, która jest w pokoju.

bpc_viewtarget

Źródło:http://romeroblueprints.blogspot.com/2016/04/bp-compendium-set-view-target-with-blend.html