SETS

SET jest rodzajem kontenera podobnym do Array, ale w przeciwieństwie do niego jest to nieuporządkowana lista elementów, które są wyszukiwane na podstawie ich wartości. Nie ma indeksu. Może służyć do grupowania zmiennych tego samego typu. Ważną różnicą jest to, że SET nie pozwala na zduplikowane elementy.


Kluczową wartością używaną do znalezienia elementu jest sam element.
Aby zdefiniować zmienną jako zestaw, kliknij ikonę obok listy rozwijanej Typ zmiennej i wybierz „SET”


Oto kilka typowych Blueprints związanych z SETS:

  • ADD: Dodaje item do SET
  • Contains: Sprawdza czy SET zawiera konkretny item
  • Remove: Usuwa item z danego SET
  • Length: Zwraca ilość itemw danym SET