Shape Traces

Tracing można również wykonać za pomocą określonych kształtów. Istnieją funkcje śledzenia dla kształtów box, capsule czy sphere shapes, ale te funkcje są droższe dla wydajności w wykonaniu niż przy liniach.


Dla wszystkich tych kształtów istnieją funkcje do śledzenia według kanału i typu obiektu. Istnieją również funkcje dla pojedynczych trafień lub wielu trafień.