Kompendium: Spawn Actor From Class

Spawn Actor from Class

Tworzy aktora na poziomie zgodnym z klasą oraz określoną przemianą (wartością Transform).

Punkty Wejścia

  • Class: Klasa aktora, która zostanie stworzona
  • Spawn Transform: Przemiana, która zostanie użyta przez aktora
  • Collision Handling Override: Definiuje jak utrzymać kolizje w czasie tworzenia

Punkty Wyjścia

  • Return Value: Odniesienie do stworzonego aktora

Przykładowe użycie:

Kiedy ten blueprint zostanie zniszczony w grze, to stworzy aktora o typie “Coin” w tym samym miejscu

bpc_spawn

W tym przykładzie “For Loop” został użyty by stworzyć 10 “Pickup Item” w losowych pozycjach.

bpc_spawn2


Źródło:http://romeroblueprints.blogspot.com/2016/03/bp-compendium-spawn-actor-from-class.html