Kompendium: Spawn Emitter at Location

Spawn Emitter at Location

Odtwarza system particle w określonej lokacji.

Punkty wejścia:

  • Emitter Template: Szablon systemu particle, który zostanie użyty
  • Location: Lokacja gdzie particle system zostanie utworzony
  • Rotation: Rotacja użyta przez system particle
  • Auto Destroy: Wartość zmiennej Boolean. Jeśli jest prawdziwa to zniszczy system particle po jej ukończeniu

Punkty wyjścia:

  • Return Value: odniesienie do komponentu systemu particle, który został utworzony.

Przykładowe użycie:

Ilustracja poniżej jest formą Blueprintu, który przedstawia “Bullet”. Kiedy ten pocisk koliduje z jakimś systemem particle, zostanie stworzony w lokacji kolizji używając szablonu “P_Explosion”. Po wykonaniu pocisk zostanie zniszczony.

23a_bpc3_emitter

W następnym przykładzie, system particle zostanie stworzony, gdy aktor najedzie na blueprint i zostanie zniszczony gdy aktor skończy na niego najeżdżać. Odniesienie systemu particle jest zapisane w zmiennej “Emitter Reference”. Szablon “P_Sparks” został użyty do pętli, która nie zostanie zastopowana automatycznie.

23b_bpc3_emitter

Źródło:http://romeroblueprints.blogspot.com/2017/06/bp-compendium-3-spawn-emitter-at.html