Statue: komponenty

W tym artykule stworzymy schemat posągu, czyli przedmiotu, który powinien zebrać gracz. Utwórz nowy schemat oznaczony jako „Statue” w oparciu o klasę „Aktor”.

Działania tego Blueprint zostaną opisane w następnym artykule. Zmień edytor schematów na „Component Mode”. Pierwszą rzeczą, którą zrobimy, jest dodanie „Static Mesh”, która wizualnie reprezentuje plan w grze. Kliknij pole kombi „Dodaj komponent” i wybierz opcję „Static Mesh”:

Na karcie „Details”, w kategorii „Static Mesh”, kliknij pole kombi i wyszukaj „statue”. Wybierz „Static Mesh” o nazwie „SM_Statue”, jak na obrazku poniżej.

W kategorii „Rendering” kliknij przycisk „+”, aby dodać nowy materiał, który zostanie zastosowany do posągu:

Wybierz materiał o nazwie „M_Metal_Gold”:

W kategorii „Collision” kliknij pole kombi obok „Ustawienia kolizji” i wybierz opcję „OverlapAll”, aby posąg nie blokował ruchu gracza.

osągi są tworzone w przypadkowych pozycjach, ale osie, które się różnią, to X i Y. Wartość osi Z zawsze będzie wynosić 125, więc posąg jest poprawnie wyświetlany na podłodze scenariusza.


Jednak aby to zadziałało, musimy dodać komponent „Scene” do planu posągu. Kliknij przycisk „Dodaj komponent” i wyszukaj „Scene”. Wybierz opcję, której nazwa to po prostu „Scene”, jak na obrazku poniżej:

Następnie przeciągnij nazwę składnika „Scene”, tak aby znajdowała się nad „StaticMesh”:

Wybierz komponent z StaticMesh i  ustawić wartość Z równą 125  i n „Transform” kategoria, linia „Location”:

Na tym zakończyliśmy modyfikacje posągu w trybie „Komponenty”.


Źródło:https://romeroblueprints.blogspot.com/2014/08/statue-components.html