Kompendium: Structures

Struktura może zostać użyta, do zebrania w jedno miejsce związanych ze sobą zmiennych. Zmienna, która należy do struktury może mieć różne typy. Posiada również struktury, które zawierają inne struktury czy Array.

By stworzyć nową strukturę, klikamy na przycisk “Add New” i w submenu “Blueprints” wybieramy “Structures“. Klikamy dwukrotnie na to, by edytować. Następnie wybieramy przycisk “New Variable“, by dodać zmienne do struktury.

11a_bpc2_structs
11b_bpc2_structs

Jako przykład stworzymy zmienne do przedstawiania ekwipunku gracza. Stwórzmy zatem zmienną w Blueprincie o nazwie “Inventory” używając struktury, która została stworzona. Wciśnij ikonę obok rodzaju, by przekształcić zmienną w array. Skompiluj Blueprint. W “Default Value” możemy dodać elementy ekwipunku. Każdy element zawiera zmienne określone w strukturze.

11c_bpc2_structs
11d_bpc2_structs

Kiedy struktura zostanie stworzona, akcje “Break” oraz “Make” tej struktury są dodane do naszego użytku w Blueprint. Akcja “Break” otrzymuje strukturę jako punkt wejścia i separuje ją na pojedyncze elementy (zmienne). Akcja “Make” otrzymuje punkt wejścia jako elementy i stwarza nową strukturę. Ilustracja poniżej przedstawia akcje “Break” oraz “Make” struktury “ItemStruct“, która została iprzednio stworzona.

11e_bpc2_structs

Źródło: http://romeroblueprints.blogspot.com/2016/06/bp-compendium-2-structures.html