Stworzenie Nowego Testowego Projektu

Uruchom Unreal Engine i wybierz Game w New Project Categories . Kliknij przycisk Next, aby kontynuować.

Na następnym ekranie wybierz szablon First Person i kliknij przycisk Next.

Na ekranie Project Settings zachowaj typ projektu jako Blueprint. Później dodamy klasy C ++. Inne opcje używane w tym projekcie to  Desktop / Console, Maximum Quality, Starter Content, Ray Tracing możemy wyłączyć.

Utworzyłeś właśnie projekt oparty wyłącznie na Blueprints. Aby przekonwertować go na projekt C ++, po prostu możesz utworzyć klasę C++, a edytor Unreal ją skonwertuje. Musisz mieć zainstalowany program Visual Studio. Blueprints projektu zostaną utworzone w katalogu FirstPersonBP\Blueprints.Źródło: https://romeroblueprints.blogspot.com/2021/03/creating-sample-project.html