Switch i Enumerations w Blueprints

Blueprint ma typ akcji zwany „przełączaniem”, który określa przepływ wykonania zgodnie z wartością wejściową. Poniższy obrazek przedstawia jedną z tych akcji o nazwie „Switch on Int”, która przyjmuje wartość całkowitą jako dane wejściowe.

Przycisk „Add pin” znajdujący się wewnątrz akcji „Włącz Int” dodaje kolejne wartości wyjściowe w postaci liczb całkowitych, zaczynając od zera. Możesz zmienić początkową wartość sekwencji na karcie „Details” w akcji „Włącz Int”:

Opcja „Default” przełącznika jest używana, gdy wartość wejściowa nie pasuje do żadnej z wartości wyjściowych.

Jako przykład użycia opcji „Switch on Int” powtórzmy skrypt konstrukcji utworzony w poprzednim artykule, używając opcji „Switch on Int”, ale bez zmiany wyniku działania skryptu:

Inną zmianą, którą można wprowadzić w celu ulepszenia Blueprint utworzonego w poprzednim artykule, jest zastąpienie zmiennej całkowitej „MeshType” zmienną typu Enumeration . Zmienna typu integer „MeshType” wykorzystywała wartości 1, 2 i 3 do reprezentowania możliwych „statycznych siatek”, które byłyby używane. Te wartości mogą zmylić osobę edytującą poziom. Dzięki Enumerations możemy używać znaczących nazw.

Pierwszym krokiem jest utworzenie nowego wyliczenia. W “Wyszukiwarce bibliotek” kliknij przycisk “Nowy” iw podmenu “Plany” wybierz “Wyliczenie”, jak na obrazku poniżej.

Umieść nazwę „EMeshType” w utworzonym wyliczeniu i kliknij dwukrotnie, aby edytować wyliczenie. Kliknij przycisk „New”, aby dodać nazwy. Wpisz nazwy „Capsule”, „Cone” i „Cube” jako obrazki.

Teraz musimy stworzyć nową zmienną w Blueprints, która zawiera Construction Script . Nazwa zmiennej to „MeshTypeEnum”, typ to „EMeshType”, czyli wyliczenie, które zostało utworzone. Zaznacz opcję „Editable” i w polu „Kategoria” wybierz lub wpisz „Construction Options”:

Można usunąć zmienną całkowitą „MeshType”. Opcje zmiennej „MeshTypeEnum” na karcie Blueprint Details będą wyglądać następująco:

Blueprint ma rodzaj Akcji „Przełączania” opartej na wyliczeniach. Ten typ przełącznika pobiera wartości wyjściowe bezpośrednio z wyliczenia. Poniższy obrazek pokazuje, jak powstała nowa wersja skryptu konstrukcyjnego, zmieniając zmienną całkowitą „MeshType” i „Switch on Int” na nową zmienną „MeshTypeEnum” i „Switch on EMeshType”:

Innym istniejącym typem przełącznika jest „Łańcuch przełączania”:

Ten przełącznik otrzymuje jako dane wejściowe zmienną typu String. Wartości wyjściowe należy dodać w zakładce „Szczegóły” w „Ciągu włączania”, w opcji „Nazwy pinów”:


Źródło:https://romeroblueprints.blogspot.com/2014/10/switchs-and-enumerations-in-blueprints.html