Kompendium: Switch on Int

Switch on Int

Określa przepływ wykonania funkcji zgodnie z wartością wejścia zmiennej integer.

Punkty wejścia

  • Selection: Wartość zmiennej jest określana jako wyjście. Jeśli wartość nie jest znaleziona, to wyjście zachodzi w pinie “Default”.

Przykładowe użycie:

Poziom trudności gry jest umieszczony w zmiennej integer nazwanej “Difficult”. Może mieć wartości od 0 do 3. Całkowita liczba wrogów (Total Enemies) jest ustawiona adekwatnie do poziomu trudności.

bpc_switchint

W następnym przykładzie “Switch on Int” zostało użyte by wybrać odpowiedź adekwatną do numeru pytania, które było zadane.

bpc_switchint3


Źródło:http://romeroblueprints.blogspot.com/2016/03/bp-compendium-switch-on-int.html