Kompendium: Teleport

Teleport

Przesuwa aktora do określonej lokacji. Jeśli napotyka przeszkodę w tej lokacji to zostanie on przesunięty w pobliskie miejsce gdzie nie ma kolizji.

Punkty wejścia:

  • Dest Location: Docelowa lokacja
  • Dest Rotation: Rotacja załączona do aktora

Punkty wyjścia:

Return Value: Wartość zmiennej Boolean. Jeśli jest “false” to wskazuje aktora, które nie może zostać przemieszczony.

Przykładowe użycie:

W grze, gracz zbiera monety. Ilustracja poniżej przedstawia zdarzenie Blueprintu “ActorBeginOverlap“, który przedstawia monety. Gdy moneta jest zebrana to funkcja “AddCoinPoints” gracza jest wzywana do odnotowania liczby punktów, a po tym przemieszcza monety do innej lokacji w rozgrywanym terenie. Poziom zawiera dużo przeszkód, jednakże funkcja “Teleport” postawi te monety w wolnych od kolizji miejscach.

15_bpc3_teleport

Rozgrywany poziomo może zostać zdefiniowany przez wartości X > -1600 oraz X < 1100, Y > -1800. Funkcja “Random Float in Range” zwraca losową wartość zmiennej Float, która jest pomiędzy “Min” oraz “Max” jako parametr.

Przez “Make Vector” tworzymy wektor używając do tego losowych zmiennych, które zostały znalezione dla X i Y. Wektor musi zostać użyty jako cel funkcji “Teleport”


Źródło:http://romeroblueprints.blogspot.com/2017/04/bp-compendium-3-teleport.html