Podstawowe role przy tworzeniu gier

GAME DESIGNER 

Jest to ktoś, kto wpada na jakiś pomysł lub koncepcję, definiując co gra będzie zawierać oraz w jaki sposób będzie ona grywalna. Jest to rola w której mechaniki rozgrywki są bezpośrednio przekazywane do innych grup zespołu by upewnić się że obecnie tworzony projekt jest zgodny z konspektem założonym przez designer’a.

MODELLER

Ta osoba jest odpowiedzialna za tworzenie wizualnych części gry takich jak, tworzenie obiektów, postaci czy broni. Głównymi narzędziami używanymi przez osoby zajmujące się modelingiem jest 3DS MAX lub Maya. Darmowym odpowiednikiem tego może być Blender.

ANIMATOR

Zadaniem animatora jest stworzenie ruchu dla gry czyli animacji, które bazują na klatkach oraz kości dołączonych do danego obiektu. Animacje są tworzone poprzez specjalne programy, z reguły są to narzędzia oferujące modelowanie 3D, czyli tak jak wcześniej wspomniany 3DS Max czy Blender. Przy większym kapitale firmy korzystają z  nowocześniejszych rozwiązań jakim jest Motion Capture (Przechwytywanie Ruchu)

LEVEL DESIGNER

Mamy również postać od planowania oraz tworzenia poziomów. Często zaczyna się od layoutu lub konspektu poprzez który używane są nasze zasoby jakimi są modele, dźwięki czy skrypty. Przekształca on fundament (Assety) w poziom, który jest grywalny dla gracza.

PROGRAMMER

Ci ludzie są wrzuceni na głęboką wodę! Pracują zwykle z językiem oprogramowania danego silnika w którym tworzona jest gra. Kodują oni funkcjonalność naszej gry, czyli logikę, akcje przypisane klawiszom, mechanikę gry oraz znacznie więcej. Często wymaga to od nich pracy przy kilku językach i środowiskach programistycznych oraz stosowania różnych substytutów w razie niepowodzeń z kodem. Całe kompendium Blueprints oraz C++ miałem okazję dodać na mojej witrynie, zachęcam do lektury.

UI DESIGNER

UI Designer jest odpowiedzialny za tworzenie szaty graficznej naszej integralnej części odpowiedzialnej za przekazywanie osobie grającej dodatkowych informacji na temat danego obiektu lub innych elementów rozgrywki.