Kompendium: Timeline

Timeline

Timeline pozwala na stworzenie prostych animacji bazujących na linii czasu w blueprintach. Po dodaniu do edytora, linie czasu mogą zostać w nim edytowane poprzez podwójne kliknięcie na nie.

Punkty wejścia:

  • Play: Gra do przodu od obecnej pozycji.
  • Play from Start: Gra do przodu od startu.
  • Stop: Stopuje linię czasu w bieżącym momencie.
  • Reverse: Odwraca linię czasu od obecnej pozycji.
  • Reverse from End: Odwraca linię czasu od końca.
  • Set New Time: Ustala obecną wartość czasu parametru “New Time”.
  • New Time: Wartość w sekundach użyta przez “Set New Time”.

Punkty wyjścia:

  • Update: Stałe wykonywanie pinu, gdy linia czasu jest uruchomiona
  • Finished: Wykonywanie pinu wzywanego, gdy odtwarzanie jest skończone
  • Direction: Wskazuje kierunek linii czasu (do przodu lub do tyłu)

Przykładowe użycie:

Po otwarciu linii czasu poprzez podwójne kliknięcie na nie. Klatki animacji mogą zostać dodane przez kliknięcie prawym przyciskiem w centrum linii czasu i wybranie opcji “Add Key”

bpc_timeline1

Ten blueprint przedstawia platformę, która poruszą się pomiędzy, wzdłuż osi X. Zmienne “X_Initial” oraz “X_Final” zachowują pozycje gdzie platforma zmieni pozycję w świecie. Akcja Flip Flop jest użyta by zmienić wykonanie linii czasu pomiędzy normalnym kierunkiem, a odwrotnym.

bpc_timeline2


Źródło:http://romeroblueprints.blogspot.com/2016/04/bp-compendium-timeline.html