Tworzenie projektu C++ w Unreal Engine

Stworzenie nowego projektu

Stwórzmy pierwszy, własny projekt. Wersja silnika Unreal Engine użyta w tym projekcie to 4.25. Uruchom Unreal Engine i wybierz “Games” w nowych kategoriach projektów, jak pokazano na poniższym obrazku. Kliknij przycisk Next, aby kontynuować.

Na kolejnym ekranie wybierz szablon, który będzie używany przez grę. Ten projekt będzie używał szablonu trzeciej osoby (Third Person). Wybierz go i kliknij przycisk Next.

Na ekranie Project Settings (Ustawienia projektu) kliknij przycisk pokazujący Blueprint i wybierz C ++. Inne opcje używane w tym projekcie to wersja Desktop / Console, maksymalna jakość, zawartość starter content oraz włączenie/wyłączenie Raytracing. Wprowadź nazwę dla projektu i kliknij przycisk Create Project (utwórz projekt).

Wybierz text oraz static meshes, które znajdują się na środku poziomu i naciśnij klawisz Del, aby je usunąć. Powinien pozostać tylko gracz, podłoga oraz ściany boczne.

Potrzebujemy współrzędnych, które określają obszar w którym możemy stworzyć przedmioty, które będzie mógł zebrać gracz. Oto wartości, które odpowiadają obszarowi otoczonego ścianami:

  • Wartość X może wynosić od -1800 do 1000
  • Wartość Y może wynosić od -1400 do 1400
  • Wartość Z określająca położenie podłogi (floor) wynosi 130

Źródło:https://romeroblueprints.blogspot.com/2020/07/creating-c-project-in-unreal.html