Unreal Engine – Blueprinty czy C++

3

 Czym jest Blueprint?

 • Blueprint jest programowaniem
 • Skompilowanym wizualnym środowiskiem, a jego kompilacja przebiega bardzo szybko
 • Jest kompletnie zintegrowany z silnikiem Unreal Engine
 • Łącząc punkty oraz stosunki a jego rezultaty naszej funkcji widzimy od razu
 • Zawiera takie same korzyści jak regularne języki programowania

Dlaczego Blueprinty istnieją?

Blueprint został zaprojektowany z myślą o budowaniu połączeń między lukami

 • Jest bardziej przyjacielski dla osób, które nie programują zawodowo
 • Zawiera narzędzia i moc by zbudować cokolwiek, co jest potrzebne programistom w budowie logiki
 • Zwalnia z części obowiązków inżynierów, którzy mogą pracować na dolnych zadaniach silniku Unreal Engine

W międzyczasie jest to zauważalne, że developerzy Blueprintów zaczynają myśleć oraz komunikować się w ten sposób jakby byli tradycyjnymi programistami.

Jak mogą pomóc ci się uczyć?

Unikalnością Blueprint jest przybliżenie fundamentów programowania dla tych, którzy nigdy nie programowali.

 • Fundamentalne zasady są łatwiejsze do zrozumienia przez wizualizacje procesów
 • Zmniejszają znacznie onieśmielenie do programowania
 • Użytkownicy są w stanie na bieżąco widzieć rezultaty swojej pracy

Czy programowanie jest łatwe?

Programowanie nie jest łatwe dla każdego z powodu początkowego ogromu informacji do przyswojenia

 • Logiczne myślenie oraz zarządzanie danymi wymagają praktyki
 • Składnia zasad dostosowana do zmian w różnych językach programowania
 • Miriady dziwactw – przyzwyczajenia do rozróżniania wielkości liter, nieskończonych pętli, warunków oraz wiele innych

Blueprint separuje te obawy poprzez wprowadzenie wizualnej konstrukcji działania programu

 • Umiejętność wizualizacji przepływu kodu w blokach i bieżące kompilowanie pomaga korzystającym uzyskiwać szybkie skoki poznawcze
 • Wiedza zdobyta poprzez wizualizację mechaniki może zostać wykorzystana w budowaniu składni w tradycyjnym programowaniu
 • Wizualny mindmapping oferuje dużej grupie osób lepsza metodę w zapamiętywaniu i układaniu sobie kolejności w pamięci. Oznakowanie istotnych elementów można przełożyć na tworzenie kontenerów oraz komentarzy o których opowiem w póżniejszej fazie tekstu

Jakie możliwości oferuje Blueprint?

 • Zorientowane na obiekt: wszystkie korzyści caveats wraz z therein, łączenie bezpośrednio do struktury klas hierarchii zaimplementowanej w UE 4

1

 • Typy zmiennych: Boolean, Integer, Float, String, Vector, Class
 • Przepływ ruchu: IF statements, loops
 • Funkcje wraz z punktami wejścia/wyjścia
 • Class to Class komunikacja: odniesienie, tworzenia, interfejsy, dyspozytory zdarzeń
 • Skrypt konstrukcji: analogiczny do konstruktora w kodzie, świetny dla proceduralnych poziomów
 • Jasność kontekstu: rzadkie odniesienia w którym czujemy się zdecydowanie zażenowani możliwościami rozwoju naszej pracy

Jak Blueprint pozwala ci się lepiej uczyć?

 • Jest oszczędny i bardzo szybki
 • Tworzy logistykę nauki programowania
 • Łatwiej przyciąga uwagę studentów: brak konsolowych aplikacji,  brak oschłych IDes, konstrukcja jest bardziej czytelna w wizualnym formacie
 • Możliwość zagłębiania się w głębokim zrozumieniu fundamentów działania bez koniecznego przechodzenia przez monotonny proces zrozumienia tradycyjnych składni
 • Blueprint UI pozwala ci lepiej zrozumieć konstrukcje poprzez kontenery, komentarze i definicje

2

Debugging w Blueprintach

 • Breakpointy mogą być umiejscowione w każdym węźle
 • Każde potknięcie w Blueprint przy kompilacji zabiera cię wprost do Breakpoint
 • Pozwala to robić w sposób krok po kroku, węźle po węźle
 • Wartości mogą być obserwowane, a zmiany widoczne w realnym czasie
 • Wygodny sposób na pokazywania aktualizacji danych przez skrypt lub program
 • Wszystkie breakpointy i wartości są trzymane razem w oknie Debugowania
 • Każdą niespójność możemy wyeksportować do zewnętrznego pliku zawierającego logi naszych Blueprints
 • Istnieje równiez wiele wtyczek dostępnych na Market Place, które potrafią poszerzyć oraz usprawnić funkcję debugowania

Podsumowanie i przyszłość

 • Wraz z uzyskaniem biegłości w Blueprintach pozyskujemy wiedzę w rozumieniu rdzennych zasada programowania
 • Unreal Engine pomaga łączyć naszą, zdobytą wiedzą w tradycyjne programowanie w języku C++
 • Blueprinty są rozbudowane i można w nich zrobić całkowitą grę lub aplikację
 • Posiadają własną warstwę, która jest przypuszczająco wolniejsza niż C++, jednakże zależna od tego co właściwie robimy. Jest wciąż bardzo szybki
 • Rekomendacją operacji, którą muszą być robione w C++ są te najbardziej obciążające CPU
 • UE4 zawiera rozbudowane narzędzia do pomiaru kosztów kompilacji każdego węzła zawartego w Blueprint
 • Jest świetną opcją do nauki optymalizacji

Powiązania Blueprintów i C++

 • Jedno nie wyklucza drugiego: Każda klasa C++ może być pokazana w formie Blueprintów i na odwrót (potrzebuje zmiany paru słów przy deklaracji)
 • Niektóre rzeczy lepiej wykonać w Blueprintach takie jak odniesienia do assetów
 • Z kolei w C ++ lepiej wykonywać operacje “CPU-intensive” czyli tick-based (wykorzystanie zdarzenia event tick)

Źródło:

https://www.youtube.com/channel/UCBobmJyzsJ6Ll7UbfhI4iwQ https://docs.unrealengine.com/en-us/