Używanie Components w Blueprints

Tryb „Components” edytora B umożliwia dodawanie komponentów do aktualnego planu. Poniższy obrazek przedstawia wybrany tryb „Components”.

Komponenty są gotowe do użycia obiektów, które możemy dodać do naszych Planów. Kilka funkcji można uwzględnić w planie tylko przy użyciu komponentów.

Aby dodać komponenty, użyj zakładki „Komponenty” znajdującej się po lewej stronie edytora.

Kliknij przycisk „Dodaj komponent”, aby wyświetlić listę różnych typów dostępnych komponentów.

Jako przykład dodamy „Static Mesh”, aby wizualnie przedstawiać plan gry.

Opcja „Static Mesh” znajduje się tuż powyżej w kategorii „Common”:

Po dodaniu komponentu jego właściwości są wyświetlane w zakładce „Szczegóły” znajdującej się pod zakładką „Komponenty”.

Aby wybrać „Static Mesh”, który będzie używany, kliknij ComboBox znajdujący się w kategorii „Static Mesh”. Wybierz jedną z wyświetlonych „Static Mesh”. Na przykład wybrałem „SM_MatPreviewMesh_02”.

Static Mesh” zostanie natychmiast wyświetlony w edytorze Blueprint.

Dodam jeszcze jeden komponent odpowiedzialny za utrzymywanie rotacji schematu w grze.

Nazwa komponentu to Rotating Movement i mamy go pod zakładką movement

W zakładce “Details” w kategorii “Rotating Component” znajdują się wartości, które można zmodyfikować, aby zmienić typ obrotu zastosowany do planu.

Teraz po prostu skompiluj Blueprints, dodaj go do poziomu i uruchom grę, aby zobaczyć, jak działa.

Poniższy obrazek przedstawia mój Blueprint z „Third Person Template”.


Źródło:https://romeroblueprints.blogspot.com/2014/04/using-components-in-blueprints.html