Używanie struktur w Blueprints

W tym artykule dowiemy się więcej o „strukturze” (struct). Użyliśmy już różnych struktur w naszych Planach, nie wiedząc, czym one naprawdę są. W uproszczony sposób Schemat składa się z „danych”, „działań” i „komponentów”. Czasami jednak wystarczy zebrać w jednym miejscu kilka zmiennych. Zamiast tworzyć schemat zawierający tylko „dane”, możemy stworzyć strukturę .

Przykładem szeroko stosowanej struktury jest Vector. Wektor to struktura zawierająca trzy zmienne typu „float” o nazwach X, Y i Z. W następnych artykułach lepiej zrozumiemy matematyczną koncepcję wektora. Otwórz Blueprint iw EventGraph dodaj funkcję „GetActorLocation”. Zmienna „Lokalizacja” to wektor. Kliknij prawym przyciskiem myszy „Wartość zwracana” i wybierz „Podziel sworzeń struktury  ”:

Ta opcja utworzy pin wyjściowy dla każdego elementu konstrukcji:

Zmienne, które są częścią struktury, mogą mieć różne typy. Możemy również mieć struktury utworzone przez inne struktury. Przykładem jest struktura „Transform”, która ma trzy zmienne, które są strukturami. Zmienne „Lokalizacja” i „Skala” są typu „Wektor”, a zmienna „Obrót” jest typu „Rotator”, który jest również strukturą. Poniższy obrazek przedstawia funkcję „GetActorTransform” w jej normalnym formacie i ze strukturą podziału:

Możemy nawet oddzielić każdą ze struktur wchodzących w skład „Transformacji”, a wynik będzie wyglądał następująco:

Aby utworzyć nową strukturę, kliknij przycisk „Dodaj nowy” w Wyszukiwarce bibliotek, kategoria „Plany”, opcja „Struktura”:

Wpisz nazwę „ItemStruct” i kliknij dwukrotnie strukturę, aby edytować jej zawartość. Kliknij przycisk „Nowa zmienna”, aby dodać zmienne do struktury. Poniższy obraz przedstawia strukturę z trzema zmiennymi różnych typów.

Po prawej stronie możesz ustawić domyślne wartości zmiennych. Ta utworzona struktura będzie używana jako nowy typ zmiennej.

Utwórz nową zmienną w dowolnym Blueprint. Wpisz nazwę „Inventory”, typ to „ItemStruct”. Kliknij ikonę obok typu, aby przekształcić tę zmienną w tablicę . Zaznacz opcję „Edytowalne”.

Skompiluj plan. W kategorii „Wartość domyślna” zmiennej można dodawać elementy w tablicy. Każdy element zawiera zmienne zdefiniowane w strukturze:

Kiedy tworzona jest struktura, Akcje „Break” i „Make” tej struktury są dodawane do użycia w Planie. Akcja „Break” pobiera strukturę jako dane wejściowe i oddziela jej elementy. Akcja „Make” przyjmuje jako dane wejściowe oddzielne elementy i tworzy nową strukturę. Poniższy obraz przedstawia działania „Break” i „Make” struktury „ItemStruct”, którą utworzyliśmy:

Poniższy obraz przedstawia przykład użycia akcji „Break” i „Make”. Naciśnięcie spacji modyfikuje wartość Z pozycji aktora, która otrzymuje wartość 0. Wartości X i Y są zachowywane.


Źródło:https://romeroblueprints.blogspot.com/2015/08/using-structs-in-blueprints.html