Kompendium: Variables

Zmienne są używane do przechowywania wartości, które mogą zostać zmodyfikowane podczas przepływu rozgrywki naszej gry. By stworzyć zmienną przechodzimy do zakładki “My Blueprint” i klikamy na symbol “+ Variables“. Otrzymamy wówczas listę dostępnych opcji, tak jak to wygląda na ilustracji poniżej:

02ab_bpc2_variables

Najprostsze typy zmiennych to:

  • Boolean: Zmienna Boolean może przechowywać wartości “true” lub “false”, czyli zwraca prawdę lub fałsz
  • Integer: Typ zmiennej, który może przechowywać wartości liczb całkowitych
  • Float: Typ zmiennej, który może przechowywać wartości ułamkowe
  • String/Text: Te typy zmiennych są używane do przechowywania tekstu

Zdjęcie poniżej przedstawia wartość Integer stworzoną z nazwą “AmmoBox“. Ta zmienna może zostać użyta w Blueprincie do reprezentowania naszego magazynku animacji. Wartość wskazuje ilość amunicji, jaką gracz otrzyma. Zaznaczona opcja “Editable” oznacza zmienną, które może zostać zmieniona w edytorze poziomu. Domyślna wartość zmiennej to 20, jednakże nasz level designer może łatwo zmienić jej wartość dla każdego magazynku bezpośrednio z danego poziomu.

03c_bpc2_variables

Źródło:http://romeroblueprints.blogspot.com/2016/04/bp-compendium-2-variables.html