Kompendium: Vectors

Wektor jest strukturą, która zawiera wartości X, Y i Z. Użycie wektorów ułatwia programowanie gier 3D. Wektory mogą zostać użyte do przedstawiania pozycji, prędkości, przyspieszenia, dystansu czy też kierunku.

Aktor posiada wektor nazwany “Location” i przedstawia jego obecną pozycję w świecie 3D.

10a_bpc2_vectors

Blueprints mają użyteczne funkcje dla wektorów. Dwie najczęściej używane to:

  • Length: Długość wektora, która może być użyta do przedstawiania dystansu pomiędzy dwoma punktami.
  • Normalize: Oblicza jednostkę wektora, ma długość równą do 1 i jest często używana do wskazywania kierunku.
10b_bpc2_vectors

W przykładzie poniżej aktor jest liczbą punktów docelowych. Wektor “vDistance” jest wynikiem odejmowania pomiędzy bieżącym punktem docelowym, a obecną pozycją aktora.

Długość wektora “vDistance” przedstawia dystans dzielący aktora do jego punktu docelowego. Jeśli ta wartość jest mniejsza od wartości zmiennej “MinimumDistance” to znaczy to, że aktor dotarł do obranego celu i może teraz wyruszyć do następnego celu.

10c_bpc2_vectors

Źródło: http://romeroblueprints.blogspot.com/2016/05/bp-compendium-2