Wstępne Przygotowania Do Gry

Pierwszym krokiem jest stworzenie nowego projektu. Wybierz opcję „New Project” i wyszukaj szablon o nazwie „TP_ThirdPersonBP”. Ten szablon zawiera postać i kamerę trzeciej osoby, która obraca się wokół postaci.

Wybierz nazwę swojego projektu i kliknij przycisk „Utwórz projekt”, jak na obrazku poniżej.

Szablon zawiera prosty scenariusz z kilkoma obiektami i tekstem „Szablon trzeciej osoby”:

W naszej grze usuń tekst i obiekty wizualne, które znajdują się na środku sceny, pozostawiając tylko podłogę i ściany boczne. Aby usunąć obiekt, wystarczy go zaznaczyć i nacisnąć przycisk „Usuń”. Scenariusz będzie taki:

Ten szablon ma plan o nazwie „MyCharacter”. Przejdź do folderu „Plany” w „Content Browser”, aby go otworzyć. Ten plan przedstawia gracza i zawiera prosty „Skeletal Mesh” z animacjami ruchu.

Konieczne jest zmierzenie obszaru gry, aby wykorzystać go w planie „Statua”, ponieważ będzie on pojawiał się w grze w losowej pozycji. Potrzebujemy tych informacji, aby posąg pojawił się poprawnie w czterech ścianach scenariusza.


Aby zmierzyć, konieczna jest zmiana „widoku” edytora poziomów. Kliknij przycisk oznaczony „Perspektywa”, który znajduje się w lewym górnym rogu edytora poziomów. Wybierz widok „z góry”:

W edytorze znajduje się linijka uruchamiana przez naciśnięcie i przytrzymanie środkowego przycisku myszy. Unreal Engine 4 używa centymetrów jako jednostki miary.

Poniższy obrazek przedstawia edytor w widoku „z góry”. Czerwona linia przedstawia oś X, a jej dodatnie wartości znajdują się po prawej stronie. Zielona linia przedstawia oś Y, a jej dodatnie wartości są poniżej. Punktem spotkania między dwiema osiami jest początek, w którym (X = 0, Y = 0).


Niebieskie prostokąty na tym obrazku reprezentują ściany scenariusza. Musimy zmierzyć odległość między źródłem a ścianami. Zacznijmy od znalezienia dodatniej wartości X. Umieść kursor myszy w punkcie styku osi, przytrzymaj środkowy przycisk myszy i przeciągnij w prawo, aż zbliżysz się do ściany. Celem nie jest dokładność. Konieczne jest pozostawienie miejsca, aby Statua nie nachodziła na ścianę.


Dodatnia wartość, którą znalazłem dla X, to 600.

Aby uzyskać ujemną wartość X, umieść kursor myszy na początku, przytrzymaj środkowy przycisk myszy i przeciągnij w lewo, aż zbliżysz się do ściany.
Ujemna wartość, którą znalazłem dla X, to 2200.

Aby znaleźć dodatnią wartość Y, należy zmierzyć odległość od początku do ściany, która znajduje się poniżej w tym widoku z góry. 

Dodatnia wartość, którą znalazłem dla Y, to 1800.

Ujemna wartość Y jest powyżej. Stwierdzona wartość to również 1800.

Za pomocą tych środków określamy współrzędne obszaru, z którego będzie korzystała gra.

Pozycja X może wynosić od -2200 do 600.
Pozycja Y może wynosić od -1800 do 1800.


Jest jeszcze jeden środek, który przyda się przy tworzeniu projektu „Statua”. Musimy sprawdzić odległość od początku do podłogi scenariusza. W tym celu zmień edytor na widok „Boczny” i powiększ obraz.

W tym widoku mamy osie Z i Y. Oś Z jest pionowa i jest reprezentowana przez niebieską linię. Jego pozytywne wartości są powyżej.

Umieść kursor myszy w miejscu spotkania osi Z i Y, przytrzymaj środkowy przycisk myszy i przeciągnij w górę, aby dotrzeć do góry prostokąta reprezentującego podłogę scenariusza.

Dodatnia wartość, którą znalazłem dla Z, to 125.


Źródło: https://romeroblueprints.blogspot.com/2014/06/initial-preparation-of-game.html