Zmienne “Defaults” w Blueprints

Zmienne służą do przechowywania wartości atrybutów Planów, które można modyfikować w trakcie gry.

Aby tworzyć zmienne, edytor Blueprints musi być w trybie „Graph”. Po lewej stronie pod zakładką „My Blueprint” znajduje się przycisk dodawania nowej zmiennej.

Gdy tworzona jest nowa zmienna, jej informacje są wyświetlane w zakładce „szczegóły”:

Istnieje kilka typów zmiennych. Poniższy obrazek przedstawia istniejące typy w Unreal Engine 4:

  • bool : zmienna boolowska może zawierać tylko wartości „true” lub „false”.
  • int : typ zmiennej używanej do przechowywania wartości całkowitych.
  • float : typ zmiennej używanej do przechowywania wartości ułamkowych.
  • string : Ten typ służy do przechowywania krótkich tekstów.

Jako przykład stworzymy zmienną, którą będzie można modyfikować bezpośrednio w edytorze poziomów Unreal Engine 4.

Opcja „Editable” oznacza, że ​​zmienną można zmienić w edytorze poziomów.

Skompiluj Blueprint, a następnie umieść wartość 100 w polu „Default Value”, które znajduje się na dole zakładki „Details”. To jest domyślna wartość początkowa tej zmiennej.

Ta wartość może być również zmodyfikowana w trybie “Domyślne” edytora Bluepints, który łączy domyślne wartości zmiennych BP.

Zwróć jednak uwagę, że dodaliśmy tylko zmienną i jest już kilka zmiennych w trybie „Domyślne”. Jakie są te inne zmienne?

Nasz plan odziedziczył te zmienne z klasy Actor. Jest to podstawowa zasada programowania obiektowego, ale jest to temat, który omówimy bardziej szczegółowo później.

Dodaj plan utworzony na poziomie. Wybierz go i zobacz, że możemy zmienić wartość zmiennej „Resistance” w zakładce „Details” edytora poziomów.


Źródło:https://romeroblueprints.blogspot.com/2014/04/variables-and-defaults-mode-in.html